EMWEB می 14, 2022 بدون دیدگاه

بررسی دلایل ، مزایا و معایب ادغام بانک ها و موسسات مالی

معرفی و چکیده مقاله:

تجمیع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری منجر به کوچک تر شدن و کار واحد سیستم بانکی می شود که تاثیرگذاری بیشتری در سرمایه گذاری و گردش منابع مالی دارد، چرا که در این بستر با ادغام بانک‌ها و آزادشدن دارایی‌های مازاد هزینه مدیریت نظام بانکی کم می‌شود و رقابت را به مشارکت و همکاری تبدیل خواهد کرد اما باید توجه داشت که چالش‌هایی نظیر تعداد شعب بالا، ساماندهی کارمندان، بلاتکلیفی سهامداران و سردرگمی سپرده‌گذاران و عدم شفافیت صورت‌های مالی این بانک‌ها از مواردی است که ممکن است در نگاه اول توجه زیادی به آن نشود، اما در مقام اجرا می‌تواند دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را در این فرایند ایجاد کند.از این رو و با توجه به اهمیت موضوع ، مقاله حاضر به بررسی دلایل و معایب و مزایای ادغام بانک ها پرداخته است ؛ بنابراین در بخش اول مقاله پس از بیان مقدمه ای در خصوص موضوع ، به تعریف مفهوم ادغام و دلایل انجام آن پرداخته شده است ؛ در بخش بعدی اهداف و اثرات ادغام به طور مبسوط شرح داده شده و سپس ریسک ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت ادغام بانکی بیان گردیده اند . در نهایت پس از بیان چالش های پیش رو به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :ادغام ، ریزش مشتریان ، کارایی ،سودآوری ، ورشکستگی.

broker می 14, 2022 بدون دیدگاه

مروری بر تورش های احساسی و رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی

معرفی و چکیده مقاله:

امروزه موضوع تورش های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه ایران و جهان مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. از این رو، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار روانی و احساسی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و در این بین باید به شاخص هایی همچون میزان تاثیرگذاری احساسات در بازار اوراق بهادار نیز توجه کرد. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، بیشتر تاکید بر شناسایی و درک دقیق و عمیق واکنشهای احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.

از این رو مقاله حاضر قصد دارد تا به مروری بر انواع تورش های رفتاری و تورش های احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی بپردازد.به همین دلیل در بخش اول مقاله پس از بیان مقدمه ای کوتاه در خصوص مالی رفتاری،به تعریف مفاهیم مالی رفتاری و تورش های رفتاری پرداخته شد.سپس مفهوم احساسات سرمایه گذاران به طور کامل تبیین شده و در ادامه،گرایش های احساسی نیز تشریح گردید.در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شد.

واژگان کلیدی : گرایش احساسی ، سوگیری ،تورش قضاوتی،تورش تصمیم گیری.