EMWEB می 14, 2022 بدون دیدگاه

کاربرد ابزارها و تکنیک های داده کاوی در حسابداری، حسابرسی و مالی

معرفی و چکیده مقاله:

امروزه داده کاوی در علوم و رشته های مختلفی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است ؛ یکی از این زمینه ها، حسابداری و مالی می باشد . از آن جایی که به کمک ابزارها و تکنیک های داده کاوی می توان اقدام به پیش بینی و دسته بندی و طبقه بندی نمود،پس به یکی از موضوعات مورد توجه حسابداران بدل گردیده است . داده کاوی قادر است تا از میان حجم بسیار زیادی از داده ،اطلاعات مورد نیاز را استخراج کند. هم چنین به کمک داده کاوی، می توان اطلاعاتی با ارزش تجاری در یک پایگاه داده را به دست آورده و از آن برای پیش بینی رویه ها و رفتارهای آتی در بازار های مالی استفاده نمود.

بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع،مقاله حاضر در پی معرفی کابرد ابزارها و تکنیک های داده کاوی در حسابداری ،حسابرسی و به طور کلی امور مالی است.این مقاله بدین شکل ساماندهی شده است : در بخش اول پس از بیان مقدمه ای در خصوص تعریف و اهمیت داده کاوی،ابزارها و تکنیک های آن معرفی شده اند؛سپس به معرفی کاربردهای داده کاوی در مدیریت ،حسابداری و مالی پرداخته می شود.

 واژگان کلیدی : داده کاوی،مدل سازی،داده های حجیم،حسابرسی،مدیریت مالی.