آموزش‌های سازمانی

آموزش سازمانی از نظر یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) به سه دسته آموزش های رسمی، غیر رسمی و ضمنی تقسیم می گردد و امروزه اکثر آموزش های سازمانی در زمره آموزش های غیر رسمی است.

در آموزش های رسمی معمولا دانش وزن بیشتری دارد اما در آموزش های غیر رسمی مهارت وزن بیشتری دارد لذا می بایست در برگزاری دوره های آموزشی سازمانی به این موضوع بسیار توجه شود.

به همین دلیل است که آموزش های غیر رسمی سازمانی که در راستای افزایش توانمندی نیروهای انسانی سازمان و برای انجام مطلوب تر وظایف آنها ارائه می‌گردد، لذا نه تنها باید کاربردی باشد بلکه باید مبتنی بر نیاز سازمان طراحی گردد.

اهمیت این موضوع تا جایی است که حتی امروزه در آکادمی ها و موسسات آموزشی نیز بسیاری از دوره ها در قالب کلاس های آموزشی سازمانی برگزار می گردد و بیشتر جنبه کاربردی دارد تا پژوهشی و جامع و بدین ترتیب آموزشگاه ها سعی می کنند تا با هدف قرار دادن طیف وسیعی از نیروی کار فعال جامعه سطح درآمد و سودآوری خود را افزایش دهند.

اما نکته اینجاست که دوره های طراحی شده توسط آکادمی ها و آموزشگاه ها هرچند با دید کاربردی و خط مشی آموزش غیر رسمی سازمانی طراحی می شوند اما نمی توانند بصورت کامل نیازهای سازمان شما را پوشش دهند. زیرا طراحی و برنامه ریزی یک دوره آموزشیکاربردی از جنس آموزش های غیر رسمی سازمانی باید بر اساس نیازهای سازمان، الزامات شغلی، سطح دانش کارکنان و حتی هماهنگی لازم بین کارشناس آموزش و یا مدیریت منابع انسانی صورت گیرد تا حداکثر بازدهی و اثر بخشی را داشته باشد. به عبارت دیگر اگر هدف از آموزش را تغییر دائمی در تفکر، نگرش و یا رفتار کارکنان در نظر بگیریم، این امر تا زمانیکه یک دوره آموزشی منطبق با نیاز حقیقی سازمان شما تدوین و طراحی نگردد محقق نخواهد شد و این دلیل اصلی به هدر رفتن منابع مالی سازمان ها در امر آموزش است.

پس برای جلوگیری از به هدر رفتن بودجه آموزشی سازمان خود از یک مشاور و مدرس مناسب بهره بگیرید تا اطمینان یابید که دوره آموزشی سازمانی شما از برنامه ریزی ، محتوای و ارزیابی و سنجش مناسبی برخوردار است و به نحوی طراحی گردیده که نیازهای واقعی مشاغل مورد نظر شما را تءمین می کند. زیرا تنها در اینصورت است که می توانید از اثر بخشی دوره اطمینان حاصل کنید.

برای آشنایی بیشتر با خدمات من در زمینه مشاوره آموزشی و خدمات آموزش سازمانی، پیشنهاد میکنم:

  • هم اکنون جنرال کاتالوگ سایت را دانلود و مطالعه کنید.
  • مقالات مرتبط را در وبلاگ این سایت مطالعه فرمایید.
  • با پرکردن فرم مشاوره، از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان غیر حضوری بهره مند گردید.

در حال حاضر دوره آموزشی با این عنوان وجود ندارد

در حال حاضر محتوای آموزشی با این عنوان وجود ندارد

در حال حاضر منابع مطالعاتی با این عنوان وجود ندارد