07:30 – 19:00

از دوشنبه تا جمعه

ارتباطات و هماهنگی

4464 8831 (21) 98+

اطلاعات تماس

لطفاً از طریق اطلاعات تماس زیر با ما در ارتباط باشید.
همچنین خاطر نشان می‌گردد جلسات حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکانپذیر است.

دفتر ارتباطات و هماهنگی

تـهران، خیابان انقـلاب، خیابان بهـار جنوبی
برج تجاری و اداری بهار طبقه اول واحد ۳۱۳
کد پستی: ۱۵۶۱۶۳۵۷۶۶
۴۴۶۴ ۸۸۳۱ (۲۱) ۹۸+
۶۱۹۲ ۷۷۶۱ (۲۱) ۹۸+
۷۳۹۱ ۷۷۶۱ (۲۱) ۹۸+
۱۵۲ ۳۲۶۲  (۹۱۲)  ۹۸+
e.motazed@gmail.com
e.motazed@hotmail.com

    Top